Oranje Select
Oranje Select is thuis in Oost-Nederland

en beschikt over een waardevol en uitgebreid netwerk

Lees meer

Oranje Select is specialist in recruitment en executive search

voor commerciële – en management functies

Lees meer

Wat mag u verwachten tijdens het selectieproces?

A. Inventarisatie

Oranje Select neemt minimaal drie interviews af met verschillende mensen die u als opdrachtgever selecteert. Er wordt dus niet alleen met de directie of een HRM functionaris overlegd, maar ook met bijvoorbeeld direct betrokken collega’s. Het is de bedoeling om op deze wijze een helder beeld te krijgen van de gewenste persoonlijkheid bij kandidaten en van de heersende cultuur in de organisatie waarin een kandidaat met passen. De mensen die geïnterviewd worden, vullen daarnaast een specifiek formulier in. De antwoorden leiden tot een persoonlijkheidsprofiel van de nieuwe collega.

B. Strategie

Op basis van advies van Oranje Select en in overleg met u als opdrachtgever wordt de wervingsstrategie bepaald. Het gaat dan bijvoorbeeld over de in te zetten wervingskanalen, de manier van communiceren, de regie en over (tussentijdse) evaluatiemomenten.

C. Tekst

Er wordt een onderscheidende profieltekst opgesteld. Deze wijkt vaak verrassend af van de standaard profieltekst die u als opdrachtgever zou gebruiken. Oranje Select wil juist de (latent) zoekende kandidaten trachten te enthousiasmeren om verder te lezen en te reageren. Daarbij wordt een specifieke, laagdrempelige schrijfstijl gehanteerd.

D. Wervingsbronnen

Tijdens het wervingsproces zet Oranje Select een mix in van diverse (media)bronnen. Er zijn drie categorieën: 

  1. Betaalde digitale advertentieruimte (zoals Nationale Vacaturebank / Intermediair of soortgelijke vacaturesites, maar ook LinkedIn en Facebook).
  2. Onbetaalde digitale advertentieruimte (50 specifiek gekozen groepen in LinkedIn, Twitter, Facebook etc.) en de eigen database (met gemiddeld 2.800 geregistreerde kandidaten die – latent - op zoek zijn).
  3. Daarnaast maakt Oranje Select gebruik van een persoonlijk netwerk van opdrachtgevers, geplaatste kandidaten en collega-ondernemers.

E. Selecteren

Iedere kandidaat wordt op gelijke wijze behandeld. Elke reactie wordt beantwoord, want juist het correct uitvoeren van correspondentie is essentieel. Er wordt uit (het vaak grote aantal) reacties een groep kandidaten geselecteerd op basis van “harde criteria”, ofwel gebaseerd op gegevens vanuit de CV en de motivatie. Vervolgens wordt vanuit deze groep een telefonische check uitgevoerd en van deze groep worden door Oranje Select acht à tien kandidaten uitgenodigd voor een uitgebreid selectie interview inclusief DISC persoonlijkheidsanalyse. Oranje Select is geregistreerd en gecertificeerd om deze analyse af te nemen.

F. Vervolgronde

Na de selectiegesprekken gaan er drie (soms vier) personen door naar de volgende ronde. Zij maken kennis met u als opdrachtgever tijdens een kennismakingsgesprek van maximaal 45 minuten. Alle geïnterviewde contactpersonen ontvangen naast het CV van de kandidaat ook de uitkomst van de persoonlijkheidsanalyse en een profielschets van hoe Oranje select de persoon heeft ervaren. De bedoeling van het gesprek is om te bezien of er een ‘klik’ is met de kandidaat.

G. Casus of ander selectiemiddel

Na de vervolgronde is de ervaring dat er meestal twee kandidaten overblijven. Deze personen krijgen, afhankelijk van de soort vacature (binnendienst of buitendienst), een opdracht van Oranje Select. Zo wordt hen bijvoorbeeld een casus ter uitwerking voorgelegd; gevraagd een presentatie voor te bereiden en te geven of zij worden bezocht door een mystery guest. Dit betreft specifiek maatwerk en wordt vooraf afgestemd met u als opdrachtgever. Oranje Select begeleidt deze ronde ter plaatse.

H. Afronding en vervolg

In de eindfase volgt het arbeidsvoorwaardelijk gesprek, dat vanzelfsprekend rechtstreeks door opdrachtgever en kandidaat worden afgerond. Oranje Select dient, indien gewenst, als vraagbaak en zal ook gedurende een aantal momenten in het jaar het initiatief nemen voor tussentijdse evaluatie.

I. Garantie

Juist door de zorgvuldigheid van de totale procedure geeft Oranje Select een zeer transparante garantie op haar dienstverlening. Mocht blijken dat de kandidaat, binnen drie maanden na de aanstelling, niet geschikt blijkt op basis van, tussen Oranje Select en opdrachtgever, vooraf vastgestelde competenties? En is er geen sprake van verwijtbaarheid bij u als opdrachtgever? Dan wordt het werving- en selectieproces kosteloos opnieuw door Oranje Select uitgevoerd.

J. Tijdspad

De werving- en selectieprocedure van één kandidaat neemt bij Oranje Select gemiddeld 75 uur in beslag, gerekend vanaf de inventarisatie tot en met het moment dat de kandidaat zijn handtekening zet onder het arbeidscontract.
Bezoekadres
Plantsoenstraat 87
7001 AB Doetinchem

Tel: 0314 - 200120
Mob: 06 - 220 228 84
Email: info@oranjeselect.nl
© Copyright 2024 Oranje Select, All rights reserved.
Contacteer ons
+31 (0) 6 220 228 84